Naše náklady

Nadace Truck HELP nevede v evidenci žádné zaměstnance – o nadaci se starají zaměstnanci společnosti 66 Media, s.r.o . a VERVE-Invest, s.r.o. Nadace nemá žádné provozní náklady (jako je např. nájemné, energie, vodné, stočné, náklady na automobily, telefony, fotoaparáty, tiskárnu, náklady na grafické práce apod.), hradí si pouze drobné kancelářské potřeby: nákup papíru, obálek, desek a obalů atd.

Nadace si dále hradí nákup hraček určených k dalšímu prodeji s příspěvkem, tisk propagačních letáků, inzerci, výdaje na ubytování dobrovolníků na akcích, kde je Nadace zveřejňována, a auditora za svůj každoroční audit.