O Nadaci

Nadace Truck HELP byla založena v prosinci 2003 ve spolupráci se Sdružením automobilových dopravců Česmad Bohemia.

Účelem nadace je:

• finanční, popřípadě jiná hmotná či nehmotná pomoc dětem a rodinám, pozůstalým po obětech dopravních nehod řidičů z povolání nákladních vozidel a autobusů, kteří se stali obětmi dopravních nehod při výkonu svého povolání

• finanční, popřípadě jiná hmotná či nehmotná pomoc dětem a rodinám řidičů z povolání nákladních vozidel a autobusů, kteří se stali obětmi dopravních nehod při výkonu svého povolání a kteří v důsledku dopravní nehody mají vážné a trvalé tělesné postižení

• organizační a finanční působení v oblasti prevence dopravních nehod řidičů z povolání a zvyšování bezpečnosti silničního provozu

Myšlenka “pomáhat slabším” je někde v každém z nás, ale v dnešní uspěchané době není čas ji nadále rozvíjet, zastavit se a přemýšlet jinak, než skrze naše každodenní pracovní nebo existenční starosti. My jsme začali přemýšlet jinak, neboť v minulosti se nás přímo dotkla tragédie dopravní nehody, při které zahynul náš dlouholetý řidič kamionu a zanechal po sobě rodinu se dvěma malými dětmi. Od tohoto okamžiku a vzhledem k našim dosavadním zkušenostem v dopravě a s ní spojenou problematikou jsme ucítili potřebu aktivně pomáhat slabším, a to pozůstalým dětem.

Během období své existence jsme získali významné partnery, převážně z automobilového průmyslu, se kterými byla navázána úzká spolupráce v oblasti financování a organizování různých akcí pro děti. Vidět dětský úsměv je ta nejkrásnější věc na světě.

Velmi dobře si uvědomujeme, že nebezpečí na silnici číhá na každého z nás. Možnost být účastníkem dopravní nehody se přímo násobí časem stráveným na cestách, kde povolání profesionálního řidiče je jedno z nejnebezpečnějších z hlediska života a zdraví.

Někdy se může zdát, že ty nákladní auta a autobusy ostatním řidičům vlastně jen překáží, což dokazují někteří poslanci v parlamentu svými nesmyslnými návrhy zákonů, jak omezit kamionovou dopravu (zákaz předjíždění na dálnici, daně). Pak přichází ten moment, aby si každý uvědomil, že křupavé rohlíky k snídani, voňavé kuře k obědu a čerstvý losos k večeři se nějak musely dostat na náš stůl a možná je přivezl jeden z těch smradlavých kamionů, který ráno překážel v cestě.

Miloslav Vít
Předseda správní rady

Nadace Truck HELP nevede v evidenci žádné zaměstnance – o nadaci se starají zaměstnanci společnosti 66 Media, s.r.o . a VERVE-Invest, s.r.o. Nadace nemá žádné provozní náklady (jako je např. nájemné, energie, vodné, stočné, náklady na automobily, telefony, fotoaparáty, tiskárnu, náklady na grafické práce apod.), hradí si pouze nákup papíru, obálek, desek a obalů atd.

Nadace si dále hradí nákup hraček určených k dalšímu prodeji s příspěvkem, tisk propagačních letáků, inzerci, výdaje na ubytování dobrovolníků na akcích, kde je Nadace zveřejňována a auditora za svůj audit.