Zasláním Dárcovské SMS (DMS)

Nyní můžete přispět dětem nadace Truck HELP pomocí dárcovské sms. Zašlete na číslo 87 777 (pro všechny operátory) sms ve tvaru DMS TRUCKHELP v celkové ceně 30 Kč a 29 Kč bude přičteno na účet nadace.
Službu DMS zajišťuje Fórum dárců. Více informací na www.darcovskasms.cz.
Získané příspěvky z DMS přicházejí od Fóra dárců na účet u Fio banky, která nabízí bankovní účet pro právnické subjekty bez poplatků. Vyúčtování DMS probíhá v rámci veřejné sbírky, kterou povoluje Magistrát hl. města Prahy a předkládá se jim ke schválení.

Roční podpora

Pokud byste chtěli, aby se vaše pomoc stala pravidelnou, zašlete na číslo 87 777 sms ve tvaru DMS ROK TRUCKHELP a každý měsíc tak přispějete částkou 29,- Kč. Další informace o roční podpoře naleznete zde.

Přehled sbírek

14.1.2006 – 14.12.2008 Ozdravné, společenské a sportovní pobyty dětí Nadace Truck HELP (na pořádání letních pobytů)

17.12.2008 – 20.11.2011 Úsměv dětem Nadace Truck HELP (na narozeninové a vánoční dárky)

16.1.2012 – 30.9.2014 Sbírka pro sirotka Honzíka (mimořádná podpora osiřelému Janu Škobisovi)

1.11.2014 – na dobu neurčitou Podpořte děti, kterým zemřel táta za volantem (obecná sbírka pro všechny děti)

Kontrola vyúčtování veřejné sbírky

Zde můžete nalézt Protokol o kontrole vyúčtování od Magistrátu hl. m. Prahy, kde je vedena veřejná sbírka. Veřejná sbírka je schválený projekt získávání finanční podpory nadacím, například ve formě DMS, pokladniček, veřejný prodej různých samolepek a stužek v metru apod. My využíváme veřejné sbírky pouze k získání peněz formou dárcovských sms.

Kontrola 1. vyúčtovánízde