Zasláním příspěvku na účet

U Raiffeisen bank máme zřízen transparentní účet, na kterém si kdokoliv může zkontrolovat naše hospodaření. Na tomto účtu bude vidět i váš příspěvek, který může být v jakékoliv výši. Nejvíce oceníme menší částku, zřízenou trvalým příkazem na každý měsíc, tak jako i my dětem platíme pravidelný měsíční příspěvek.
Zde najdete odkaz do Raiffeisen banky na náš účet číslo 1399088001/5500.