Zasláním příspěvku na účet

U Raiffeisen bank máme zřízen transparentní účet, na kterém si kdokoliv může zkontrolovat naše hospodaření. Na tomto účtu bude vidět i váš příspěvek, který může být v jakékoliv výši. Nejvíce oceníme menší částku, zřízenou trvalým příkazem na každý měsíc, tak jako i my dětem platíme pravidelný měsíční příspěvek.
Zde najdete odkaz do Raiffeisen banky na náš účet číslo 1399088001/5500.

Pro Elišku Mášovou, které zemřel tragicky táta při nehodě autobusu dne 12. ledna 2018, jsme pro velký zájem veřejnosti založili samostatný transparentní účet.

Účet je veden u Fio banky, která neúčtuje žádné poplatky za zřízení a vedení účtu.

2701 368 288/2010

Finanční prostředky shromážděné na tomto účtu budou předány pozůstalé rodině p. Máši.

Potvrzení o daru si prosím vyžádejte u účetní Nadace, Petry Gogalové, na e-mailu petra.gogalova@nadacetruckhelp.cz.