Naše náklady

Nadace Truck HELP nevede v evidenci žádné zaměstnance – o nadaci se starají zaměstnanci společnosti 66 Media, s.r.o. Nadace nemá žádné provozní náklady (jako je např. nájemné, energie, vodné, stočné, náklady na automobily, telefony, fotoaparáty, tiskárnu, náklady na grafické práce apod.), hradí si pouze drobné kancelářské potřeby: nákup papíru, obálek, desek a obalů atd.

Nadace si dále hradí nákup hraček určených k dalšímu prodeji s příspěvkem, tisk propagačních letáků, inzerci, výdaje na ubytování dobrovolníků na akcích, kde je Nadace zveřejňována, a auditora za svůj každoroční audit.