Eliška a Lukáš Ehlovi

Lukáš bydlí s maminkou Věrou, jejím partnerem, dospělou sestrou Eliškou a sestrou Natálkou (narozenou v červnu 2005) v Rychnově nad Kněžnou. Tatínek Lukáše a Elišky, Martin Ehl, zahynul při dopravní nehodě ve svém kamionu v Německu, dne 12. 11. 2003.

Nadace Truck HELP zasílá od dubna měsíční příspěvek 1.500,- Kč Elišce, Lukášovi 1.000,- Kč. Příspěvky jsou rodině zasílány na základě rozhodnutí správní rady ze dne 5. 3. 2007.

Po dosažení vyšší věkové hranice v dubnu 2008 činí od té doby měsíční příspěvek Lukášovi 1.500,- Kč.

Podpora Elišce byla ukončena v srpnu 2012 z důvodu úspěšného zakončení školy maturitou.