Motivujeme

Na základě spolupráce s partnery, kteří naši nadaci finančně podporují, jsme se rozhodli vyhovět jejich žádosti a rozšířit naši nadační činnost o motivaci dětí ke studiu. Od ledna 2011 proto přistupujeme ke kontrole pololetního a závěrečného vysvědčení dětí školou povinných. V pololetí vyhodnotíme průměr známek a žádáme do konce roku zlepšení. Ti, kteří dosáhnou vyznamenání nebo průměru známek do 1,9, obdrží mimořádnou odměnu 1500 Kč, při průměru do 2,4 odměnu 1000 Kč a ti, kteří nám předloží vysvědčení s pětkou nebo sníženou známkou z chování, budou mít měsíční podporu sníženou o 500 Kč měsíčně až do dalšího vysvědčení a zlepšení známek.

Nové podmínky v hodnocení vysvědčení (platné od 1.2.2013)

Nadace Tuck HELP už deset let podporuje děti bez tatínků a protože klademe důraz i na výchovnou působnost, rozhodli jsme se trochu pozměnit podmínky mimořádných odměn dětem za vysvědčení.

Zatímco odměny za první pololetí školního roku 2012/2013 byly vyplaceny podle stávajících pravidel, od druhého pololetí tomu bude jinak. Tu nejvyšší odměnu ve výši 1500 Kč získá školák či školačka, jejichž průměr všech známek bude do 1,60 včetně (s nesníženou známkou z chování). Pokud budou mít průměr na vysvědčení od 1,61 do 2,10 včetně (bez známky „nedostatečná“, s nesníženou známkou z chování), obdrží mimořádnou odměnu ve výši 1000 Kč.

Zpočátku mohly děti získat odměnu 1500 Kč, pokud měly na vysvědčení převážně jedničky, pár dvojek, ale i trojku – tudíž neprospěly s vyznamenáním, ale jen prospěly. Tu nejvyšší prémii nyní od nás získají ti, kteří se ve škole maximálně snaží. Stále však za situace, že jim jeden předmět nejde a v ostatních vynikají. Vycházíme i nadále z průměru, ne z celkového hodnocení školy „prospěl s vyznamenáním“, „prospěl“, „neprospěl“.

Nadace Truck HELP dětem přispívá mimo jiné proto, aby se mohly v klidu připravovat na své budoucí povolání, máme proto enormní zájem na jejich prospěchu. Věříme, že tuto změnu v odměnách za vysvědčení děti pochopí jako výzvu a zapracují na sobě tak, aby si známky ještě vylepšily a na odměnu dosáhly.