O Nadaci

Nadace Truck HELP byla založena v prosinci 2003 ve spolupráci se Sdružením automobilových dopravců Česmad Bohemia.

Účelem nadace je:

• finanční, popřípadě jiná hmotná či nehmotná pomoc dětem a rodinám, pozůstalým po obětech dopravních nehod řidičů z povolání nákladních vozidel a autobusů, kteří se stali obětmi dopravních nehod při výkonu svého povolání

• finanční, popřípadě jiná hmotná či nehmotná pomoc dětem a rodinám řidičů z povolání nákladních vozidel a autobusů, kteří se stali obětmi dopravních nehod při výkonu svého povolání a kteří v důsledku dopravní nehody mají vážné a trvalé tělesné postižení

• organizační a finanční působení v oblasti prevence dopravních nehod řidičů z povolání a zvyšování bezpečnosti silničního provozu

Myšlenka “pomáhat slabším” je někde v každém z nás, ale v dnešní uspěchané době není čas ji nadále rozvíjet, zastavit se a přemýšlet jinak, než skrze naše každodenní pracovní nebo existenční starosti. My jsme začali přemýšlet jinak, neboť v minulosti se nás přímo dotkla tragédie dopravní nehody, při které zahynul náš dlouholetý řidič kamionu a zanechal po sobě rodinu se dvěma malými dětmi. Od tohoto okamžiku a vzhledem k našim dosavadním zkušenostem v dopravě a s ní spojenou problematikou jsme ucítili potřebu aktivně pomáhat slabším, a to pozůstalým dětem.

Během období své existence jsme získali významné partnery, převážně z automobilového průmyslu, se kterými byla navázána úzká spolupráce v oblasti financování a organizování různých akcí pro děti. Vidět dětský úsměv je ta nejkrásnější věc na světě.

Velmi dobře si uvědomujeme, že nebezpečí na silnici číhá na každého z nás. Možnost být účastníkem dopravní nehody se přímo násobí časem stráveným na cestách, kde povolání profesionálního řidiče je jedno z nejnebezpečnějších z hlediska života a zdraví.

Někdy se může zdát, že ty nákladní auta a autobusy ostatním řidičům vlastně jen překáží, což dokazují někteří poslanci v parlamentu svými nesmyslnými návrhy zákonů, jak omezit kamionovou dopravu (zákaz předjíždění na dálnici, daně). Pak přichází ten moment, aby si každý uvědomil, že křupavé rohlíky k snídani, voňavé kuře k obědu a čerstvý losos k večeři se nějak musely dostat na náš stůl a možná je přivezl jeden z těch smradlavých kamionů, který ráno překážel v cestě.

Nadace Truck HELP nevede v evidenci žádné zaměstnance. Nadace nemá žádné provozní náklady (jako je např. nájemné, energie, vodné, stočné, náklady na automobily, telefony, fotoaparáty, tiskárnu, náklady na grafické práce apod.), hradí si pouze nákup papíru, obálek, desek a obalů atd.

Nadace si dále hradí nákup hraček určených k dalšímu prodeji s příspěvkem, tisk propagačních letáků, inzerci, výdaje na ubytování dobrovolníků na akcích, kde je Nadace zveřejňována a auditora za svůj audit.