Pravidla podpory

Podmínky pobírání podpory od nadace Truck HELP zástupci dětí

1. Zástupce je povinen vyvinout maximální úsilí k pravidelné návštěvě rodiny a kontrole vynaložených prostředků pracovníkovi nadace a odevzdat mu materiály, které požaduje nadace pro svůj pravidelný chod.

2. Zástupce je povinen informovat nadaci neprodleně o změně rodinného stavu, adresy, čísla účtu a dalších změnách, které by vedly ke ztrátě informovanosti či finanční podpory.

3. Zástupce je povinen s předstihem žádat nadaci o výhody, které nadace poskytuje (např. „pastelkovné“ při nástupu do 1. třídy ZŠ). Výhody jsou popsány v Pravidlech  o podpoře na webu nadace.

4. Zástupce je povinen minimálně jednou za rok dodat aktuální fotografie podporovaných dětí.

5. Zástupce je povinen pravidelně nadaci informovat o novinkách v rodině.

6. Zástupce souhlasí s užíváním osobních dat rodiny pro vnitřní potřeby nadace.

7. Zástupce souhlasí s tím, že jeho případ bude propagován na webu nadace a v médiích.

8. Nadace je povinna dodržovat zásady etiky a diskrétnosti vůči rodinám a zveřejňovat o rodině pouze ty informace, které jsou nutné pro získání důvěry přispěvovatelů.

9. Nadace je povinna měsíční příspěvky a další výhody, na které má rodina nárok, hradit řádně a včas. Finanční podpora rodiny není právně vymahatelná a zcela se odvíjí podle získaných financí do nadace.

10. Obdarovaný si je vědom povinnosti, která mu plyne ze Zákona o dani z příjmu.

Pravidla pro přidělování a schvalování příspěvků ke stažení zde.