Transparentní účet

Zašlete nám příspěvek na číslo účtu nadace. Od založení nadace máme u Raiffeisen Bank a.s.
zřízen tzv. transparentní účet, můžete tedy přesně vidět, jak byl Váš příspěvek využit. Klikněte na číslo účtu a dostanete se přímo na výpis.

1399088001/5500

(odkaz nemusí fungovat z některých mobilních zařízení)