Zasláním Dárcovské SMS (DMS)

Nyní můžete přispět dětem nadace Truck HELP pomocí dárcovské sms. Zašlete na číslo 87 777 (pro všechny operátory) sms ve tvaru DMS TRUCKHELP v celkové ceně 30 Kč a 29 Kč bude přičteno na účet nadace.
Službu DMS zajišťuje Fórum dárců. Více informací na www.darcovskasms.cz.
Získané příspěvky z DMS přicházejí od Fóra dárců na účet u Fio banky, která nabízí bankovní účet pro právnické subjekty bez poplatků. Vyúčtování DMS probíhá v rámci veřejné sbírky, kterou povoluje Magistrát hl. města Prahy a předkládá se jim ke schválení.

Trvalá podpora

Pokud byste chtěli, aby se vaše pomoc stala pravidelnou, můžete využít trvalou podporu pomocí DMS. Do zprávy na číslo 87 777 napište jednu z těchto variant podle toho, jakou částku si přejete zasílat:

  • DMS TRV TRUCKHELP 30
  • DMS TRV TRUCKHELP 60
  • DMS TRV TRUCKHELP 90

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, Nadace obdrží každý měsíc 29, nebo 59 nebo 89 Kč.  Další informace o trvalé podpoře naleznete zde.

Přehled sbírek

14.1.2006 – 14.12.2008 Ozdravné, společenské a sportovní pobyty dětí Nadace Truck HELP (na pořádání letních pobytů)

17.12.2008 – 20.11.2011 Úsměv dětem Nadace Truck HELP (na narozeninové a vánoční dárky)

16.1.2012 – 30.9.2014 Sbírka pro sirotka Honzíka (mimořádná podpora osiřelému Janu Škobisovi)

1.11.2014 – na dobu neurčitou Podpořte děti, kterým zemřel táta za volantem (obecná sbírka pro všechny děti)

Vyúčtování veřejné sbírky

Zde můžete nalézt vyúčtování DMS tak, jak je odevzdáváme na Magistrát hl. m. Prahy každý rok. Veřejná sbírka je schválený projekt získávání finanční podpory nadacím, například ve formě DMS, pokladniček, veřejný prodej různých samolepek a stužek v metru apod. My využíváme veřejné sbírky pouze k získání peněz formou dárcovských sms.

1. vyúčtování

2. vyúčtování

3. vyúčtování

4. vyúčtování

5. vyúčtování

6. vyúčtování